· 

Circle of life

Wij zijn in beweging  

het energieveld is continu in beweging 

het geeft ons altijd

iets

rust of onrust

 een eeuwigdurende zoektocht naar 

balans 

doelgerichtheid, waarde, hanteerbaarheid en eigenwaarde

en als we deze gevonden (denken te) hebben

dan brengt ook dat ook weer 

iets

en zo is de cirkel rond

Reactie schrijven

Commentaren: 0