Klimop wortels

Prachtig, wat een kluwe luchtwortels van een klimop.