Weerspiegeling nat schelpenpad

Foto van de zon die in het natte schelpenpad weerkaatst. Het lijkt op glad ijs.