Schuin groeiende knotwilgen

De vreemde stand van zaken.