Wereldreizigers

We leven op dezelfde wereld 

mensen en dieren leven in hun eigen wereld

de dieren in de dierenwereld

de mensen in de mensenwereld

waar ze leven in hun eigen wereld (bubbel) 

dat bestaat uit vele werelden

in gedachten kan je overal naartoe

 fysiek niet

maak zoveel mooie reizen als je kunt

niet omdat het moet maar omdat het kan!