Sterren

 Sterren vielen uit de lucht

ze maakten een lange reis

 daalden spelenderwijs 

neer op bomen

Dus zie je vanavond

geen sterren aan de hemel staan

dan weet je 

hoe dat zo is gekomen