De boodschap die zich uit stilte vormt

Wat de tekst in dit boek liet zien... 

In augustus schreef ik in mijn blog dat ik een nieuw kopje in het menu bovenin de website had toegevoegd 'Boodschap uit de natuur', omdat ik zie en voel dat de natuur ons iets te vertellen heeft en ik dit graag wil delen (dat had je vast nog niet gemerkt 😉🤣). Zat ik gisteren te lezen in 'Het Tibetaanse boek van leven en sterven' en kwam ik deze tekst tegen: "Wees alert op elk teken van schoonheid of gratie. Draag het vol blijdschap op. Sta voortdurend open voor 'de boodschap die zich uit stilte vormt'." Mijn mond viel open van verbazing... ik voelde blijdschap en herkenning, bevestiging van mijn werk, eigenlijk een soort thuiskomen. De mijn (oude) 'ik doe maar wat' gedachte krijgt hierdoor voor mij een diepere betekenis. De tekst ging verder: "Zo word je gaandeweg een meester in je eigen gelukzaligheid, een componist van de vreugde die je voelt en bezit je een keur aan middelen om elke ademtocht en beweging van jezelf te bezielen, luister bij te zetten en te inspireren. Een groot spiritueel beoefenaar is iemand die altijd in tegenwoordigheid van het eigen ware zelf leeft, iemand die de bronnen van diepe inspiratie gevonden heeft en daar voortdurend uit put. Alles kan dienst doen als aanmoediging van meditatie: een glimlach, een gezicht in de metro, een bloemetje tussen de stoeptegels, de manier waarop het zonlicht op bloempotten op een vensterbank valt." Vandaag was ik met de pauw  bezig, deze staat symbool voor vernieuwing en oplettendheid. Misschien herken je hier ook iets in? Laat dat een (goed) teken zijn! 😊


Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is