Libelles wijsheid

De libelle zat op de tuindeur

Ze opende de deur

naar transformatie

naar nieuwe stappen zetten en oude patronen loslaten

Ik wilde de deur op een kier zetten maar dat kon niet

de libelle gooide hem wagenwijd open

en zei 'dame, het is tijd om er doorheen te lopen'

Ik vroeg 'heb ik keus?'

Ze antwoordde 'wat denk je? Heus?

Die deur is er nooit geweest

dat is de verbeelding van je geest'