Overstekende zwaan

Een fietser moest hard remmen

en rekening houden 

met een overstekende zwaan

die niet op- of omkeek

hij deed het kalmpjes aan

 

 Het geduld van de fietser

werd op de proef gesteld

en toen hij tot tien had geteld

kon hij er als een speer vandoor

met dezelfde snelheid als daarvoor