Onkruid

Op de randen van de put

leven plantjes klein en teer

in richteltjes, gaatjes en kieren

sieren zij de straten, keer op keer

en zijn ze beschutting en voedsel 

voor kleine dieren

Niet alle onkruiden zijn even nuttig voor insecten en andere dieren.