Ontluikend groen

Nauwelijks merk je het op

een groen tapijt van blaadjes

pril leven uit de knop

ontspringend uit zaadjes

 kiemplantjes lieflijk en teer

elke dag komen er meer

onzichtbaar gedijt de groei

tot op een dag

is er die overvloed aan bloei